skip to Main Content
Door De Ogen Van …..

Door de ogen van …..

Door de ogen van …
Bijbelse-vertellingen.nl
In een tijd van ontkerkelijking heeft Dorothée van Leer, samen met een team van
betrokkenen een opmerkelijk initiatief genomen. Dorothée heeft geprobeerd zich in te leven
in de ervaringen van een aantal bekende en minder bekende personen in de beweging rond
Jezus. Zij heeft zeven monologen geschreven, waarin zij deze mensen “zelf” aan het woord
laat.
Hoe dachten ze, wat voelden ze en wat hebben ze ons te zeggen… Hun ervaringen stammen
uit een ver verleden, maar zijn – zoals u zult gaan horen en zien – nog altijd verrassend
actueel en herkenbaar in ons eigen leven. Ze hebben een boodschap voor ons achtergelaten
die tot nadenken stemt
In twee series van 3 vertellingen op de vierde zondag van de maand kunt u in het
Noorddamcentrum (Noordammerlaan 1) meekijken door de ogen van Zacharias, de moeder
van Judas, de bruid van Kana, de Schriftgeleerde, Maria Magdalena, de moeder van een
vermoord kind en Hannah
Op 23 februari om 15:00 uur gaan we van start en kijken dan mee door de ogen van Hannah
(Lucas 2, 22-39). De zaal is vanaf 14.30 uur open. De volgende data uit de eerste serie zijn:
22 maart, 26 april en 24 mei (reserve) en de tweede serie begint op 27 september,
vervolgens op 25 oktober en 22 november.
De monologen worden omlijst door muziek en samenzang en er is natuurlijk ook
gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen

Back To Top
X