skip to Main Content

16. Legmeerdijk, De Mariaschool (meisjes) en de St. Aloysiusschool (jongens)

Vanaf de jaren ‘20 was in het voormalige schoolgebouw de St. Aloysiusschool en de Mariaschool geves gd, en zoals toen heel gewoon was zaten de jongens en meisjes op een aparte school. Het was een school voor de katholieken uit Bovenkerk en een gedeelte van Aalsmeer. Onder het zogenaamde speelkwar er was er een hek om de jongens en meisjes apart te houden. Later is dit gelukkig veranderd en konden ze samen op het plein even uitblazen van de lesstof. Natuurlijk spraken ze de meesters en juff en aan met u en kon je ook nog wel eens een corrigerende k krijgen.

Back To Top
X