skip to Main Content

Nieuwbouw Maalderij

Op het braakliggend terrein tussen Bovenkerkerweg, Noordammerlaan en Maalderij komen woningen met de uitstraling van stadsvilla’s en herenhuizen. De snackbar en kringloopwinkel krijgen een nieuwe plek aan Ziederij. Het tankstation stopt na aanleg van de woningen met de verkoop van LPG, zodat  woningbouw mogelijk is. Start bouw is naar verwachting medio van 2019.

Projectontwikkelaars Trebbe Wonen B.V. en BPD Ontwikkeling B.V. hebben een plan gemaakt voor de gebiedsontwikkeling van dit braakliggende terrein. Het plan omvat de bouw van ongeveer 50-60 stadsvilla’s en herenhuizen, die langs de Bovenkerkerweg en rondom een bestaande hoogwatersloot met dijkhelling worden ontworpen.
Deze ontwikkeling past in het voornemen van de gemeente Amstelveen om het bedrijventerrein Maalderij te transformeren naar een gemengd woon-werkgebied.
De gemeente maakte voor deze gebiedsontwikkeling een startnotitie. Deze schetst de randvoorwaarden waaraan ondermeer de woningen, de buitenruimte en verkeer –en parkeren moeten voldoen. Omwonenden zijn tijdens de schets- en sloopfase van het project geïnformeerd. De ontwikkelaar heeft in het plan rekening gehouden met veel ruimte voor groen en voldoende parkeerplaatsen. Voor de bouw begint, verhuizen Carels Cafetaria en kringloopwinkel De Boemerang naar Ziederij. Dit is in goed overleg geregeld door Trebbe/BPD.

Ontwerp Startnotitie inzien, klik hier

Voordat het college van B en W de startnotitie aan de gemeenteraad voorlegt, kunnen omwonenden en andere belanghebbenden hierop reageren. De ontwerp startnotitie is van 4 april tot en met 1 mei 2018 in te zien bij balie Bouwen in het raadhuis of online onderaan deze pagina. Reageren binnen deze periode kan per brief naar gemeente Amstelveen, college van B en W, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen of per e-mail naar bouwprojecten@amstelveen.nl onder vermelding van Maalderij 4/8.
Inloopavond

De gemeente organiseert in samenwerking met initiatiefnemers Trebbe Wonen B.V. en BPD Ontwikkeling B.V. een inloopavond over dit project op woensdag 18 april  van 19 uur tot 21 uur in het Raadhuis van Amstelveen aan de Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen. Hier kunt u de plannen bekijken en vragen stellen aan de betrokken medewerkers bij dit project.

Vervolg

Na de participatie periode in april 2018, wordt de Ontwerp Startnotitie mogelijk aangepast. Alle reacties worden voorzien van een antwoord in een Nota van beantwoording. Iedereen die een schriftelijke reactie geeft op de Ontwerp Startnotitie krijgt deze Nota van beantwoording toegestuurd.
De startnotitie en Nota van beantwoording worden vervolgens door het College van Burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Amstelveen aangeboden. We streven naar behandeling in de Raad van 20 juni.
Na vaststelling door de gemeenteraad, kan de ontwikkelaar het plan verder uitwerken en de benodigde omgevingsvergunningen aanvragen. De gemeente zal voor dit gebied een bestemmingsplan opstellen.

 

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X