skip to Main Content

Online loket Regeling ZZPers

Amstelveen stelt regeling voor zelfstandige ondernemers open!

Gemeente Amstelveen geeft extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten. De extra tijdelijke inkomensvoorziening en bedrijfslening zelfstandigen is voor zelfstandige ondernemers die in financiële problemen komen door de Corona-crisis. Voor hen wordt financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. De voorziening werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart.

Wethouder Werk en Inkomen Marijn van Ballegooijen: “We wensen alle zelfstandige ondernemers veel sterkte. Het college hoopt dat deze regeling hen kan helpen om deze moeilijke tijd door te komen.”

De tijdelijke voorziening kan bestaan uit:

  • Een inkomensondersteuning voor 3 maanden. Voor alleenstaanden is deze 1052 euro en voor gezinnen 1503 euro per maand.
  • Dit is een aanvulling op het huidige inkomen tot aan het sociaal minimum. Die hoeft niet te worden terugbetaald.
  • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
  • Uitstel van aflossing is mogelijk. De gemeente toetst niet naar de levensvatbaarheid van het bedrijf, het inkomen van eventuele huisgenoten of uw vermogen.

Waar moet u zijn?

U kunt zich voor de tijdelijke financiële ondersteuning door de gemeente digitaal (met DigiD) aanmelden via de website van gemeente Amstelveen. Daar vult u alvast gegevens over uw onderneming in. Als u recht heeft op hulp, dan kunt u de aanvraag indienen. Waar van toepassing kijkt de gemeente gelijk naar de Woonkostentoeslag. Binnen vier weken (normaal 13 weken) na uw aanvraag besluit de gemeente of u in aanmerking komt. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd. Dan kan de gemeente tot bevoorschotting overgaan. Na het besluit van de gemeente volgt betaling. De voorziening kan aangevraagd worden via www.amstelveen.nl/regelingzelfstandige.

Indienen hoeft niet per direct!

Omdat de regeling een terugwerkende kracht kent vanaf 1 maart is het niet nodig per direct een aanvraag in te dienen. Voorlopig kunt u ervan uit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan; wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

BEL NIET!

Vragen over de regeling kunt u tijdens het aanvragen indienen: op het aanvraagformulier.

Bellen naar het Gemeentehuis, over de regeling, heeft geen zin aangezien de aanvragen eerst moeten worden getoetst.

Voor andere vragen dan deze regeling kunt u mailen naar bbz@amstelveen.nl.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

•   gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;

•   woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;

•   Nederlander of daarmee gelijkgesteld;

•   het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;

•   voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

•   is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;

•   woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Vanaf wanneer geldt de nieuwe regeling?

De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen.

Welke hulp biedt de gemeente?

  1. Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.
  2. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz gehanteerde percentage van 8% liggen.

Tot wanneer geldt de nieuwe regeling?

Vooralsnog kunt u ervan uit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.


Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de regeling?

U kunt terecht bij uw woongemeente. Mogelijk komt er informatie hierover op de website van uw gemeente. Aangezien de regeling een terugwerkende kracht kent vanaf 1 maart is het niet nodig per direct een aanvraag in te dienen. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente?

De gemeente moet na kunnen gaan of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Er zal bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden naar uw inschrijving bij de KvK en naar uw ID-bewijs. Verder heeft de gemeente informatie nodig over de samenstelling van uw huishouden en kan u dus vragen of u een partner heeft en/of inwonende kinderen.

Waarschijnlijk zal er ook informatie gevraagd worden over uw onderneming, bijv. in welke sector u werkt en of u personeelsleden heeft. Hiermee helpt u om zicht te krijgen op het gebruik van de regeling.

Wanneer weet ik waar ik aan toe ben?

Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na aanmelding tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd.  Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan.

Met vriendelijke groet,

Hugo van der Kooij

Wijkcoach WestwijkBovenkerk

Back To Top
X