skip to Main Content
Organiseer Een Activiteit In Uw Buurt!

Organiseer een activiteit in uw buurt!

Overleg dan ook eens met uw buren over het organiseren van een buurtactiviteit. Dat kan de traditionele straatbarbecue zijn, maar u kunt ook aan heel andere dingen denken zoals een sport- en/of spelactiviteit.Bij een buurtactiviteit benaderen de initiatiefnemers de mensen in hun straat of buurt en organiseren zelf het feest of de activiteit. De bijeenkomst is erop gericht de onderlinge burenband te versterken en de buurtbewoners (nog) beter te leren kennen. Wanneer bewoners elkaar kennen wordt de saamhorigheid groter en neemt ook de bereidheid toe om iets voor elkaar te doen.

De bewoners, die het initiatief nemen om een activiteit in hun straat of buurt te organiseren, kunnen aan het dagelijks bestuur van het Bewonersplatform een bijdrage vragen. Deze bijdrage is in beginsel 50 euro er activiteit. Bij meer dan 50 deelnemers kan de bijdrage verhoogd worden tot € 100,-.

Aan het verkrijgen van een bijdrage zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

  • Het minimum aantal deelnemers is 20;
    • Alle buren worden uitgenodigd, dus niet alleen je vrienden uit de straat;
    • De subsidie geldt alleen voor niet-commerciële feesten, georganiseerd door bewoners;
  • Van ieder feest wordt minimaal één foto beschikbaar gesteld voor publicatie in de Nota Bene Bovenkerk (maar liefst ook een sfeerverslagje erbij).

Wij raden aan tijdig een verzoek om een bijdrage in te dienen, want er is maar een beperkt budget beschikbaar en op is op. De aanvraag kan worden gestuurd aan het Bewonersplatform Bovenkerk, e-mailadres bpbovenkerk@gmail.com. Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerard Miltenburg, tel. 020-3455876.

Voor een straatfeest of buurtactiviteit is in de meeste gevallen geen vergunning nodig maar kan worden volstaan met een melding bij de gemeente. De voorschriften hiervoor staan vermeld in het meldingsformulier straatfeesten, dat u vindt op de website van de gemeente Amstelveen.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X