skip to Main Content

We gaan bouwen!

Het is gelukt. We gaan bouwen. Het vele voorbereidende werk en al het overleg daaromheen is klaar. De tekeningen voor het herstel van het dak en de gewelven en de muren zijn gemaakt. Het glas in lood werk is zo goed mogelijk in kaart gebracht en het bestek is klaar. De omgevingsvergunning van de gemeente komt eraan. De toestemming van het Bisdom is mondeling al binnen en de verzekeraar Donatus is akkoord met de aanpak. Bovendien hebben we het aannemersbedrijf Nico de Bont in de arm kunnen nemen die het werk onder leiding van onze architect Cor Bouwstra gaat uitvoeren. Het contract met de aannemer wordt zo mogelijk begin januari getekend. De aannemer gaat dan aan de slag met het voorbereidende werk zoals het inrichten van de bouwplaats en het bestellen van de noodzakelijke materialen.

Een voortdurend punt van zorg zijn de nog resterende gewelven. We willen die graag behouden, maar ze zijn instabiel. De voorbereiding van het herstel van deze gewelven heeft veel tijd en energie gevraagd vanwege alle veiligheidsmaatregelen nodig voor de veiligheid van de mensen die het moeten gaan doen. Maar ook daar zijn we uitgekomen.

Ondertussen is een kleine groep vrijwilligers al maandenlang in zon, wind, kou en regen bezig om  stenen uit de oude gewelven die nog heel zijn af te bikken en gereed te maken voor hergebruik.

Verder is een parochiële werkgroep opgestart om met ondersteuning van onze architect plannen te maken voor de inrichting van de kerk. Dan wordt ook duidelijk voor welke verbeteringen  we de vele reeds door de Stichting Vrienden ingezamelde gelden  kunnen gaan gebruiken. Dat wordt best spannend. Wat doen we wel en wat doen we niet? Zodra deze plannen wat concreter zijn, zullen deze met de parochie, de Stichting  en andere betrokkenen worden gedeeld en worden voorgelegd aan het bisdom.

In onze planning staat dat we in januari een brede voorlichtingsbijeenkomst gaan beleggen voor parochianen, omwonenden en andere geïnteresseerde Amstelveners, waarin de architect en de aannemer de plannen voor het herstel van de kerk zullen toelichten.  De uitnodiging hiervoor komt begin januari.

We hebben dit allemaal voor mekaar gekregen dankzij de inzet van een grote groep zeer betrokken vrijwilligers. Graag willen wij hen bedanken voor hun bijdragen. Ook de komende jaren zal die inzet meer dan nodig zijn. We rekenen op jullie.

Graag willen wij jullie allemaal een zalig kerstmis en een gelukkig nieuw jaar toewensen.

Eugène Jongerden,  pastoor

Ad Verkleij, vice-voorzitter

Kees de Raaff, coördinator HG Urbanus

Back To Top
X