skip to Main Content
Zwembadje Open

Zwembadje open

Het badseizoen is officieel geopend!

In 2011 stond de gemeente Amstelveen voor grote bezuinigingen. De geplande vervanging van het badje in Bovenkerk kon niet meer doorgaan en de gemeente besloot uiteindelijk zelfs dat het badje gesloten zou gaan worden. Na luid protest door de kinderen uit Bovenkerk en het voorstel vanuit bewoners en het bewonersplatform om het badje in eigen beheer te nemen is het badje in eigendom gekomen van de V.O.K.A.

Het beheer, onderhoud en het openstellen van het badje is in handen van de bewoners zelf. Lex Koot beheert het rooster voor de vrijwilligers. Vaak zijn de vrijwilligers ouders van kinderen en is er dus verloop. Wij zoeken dus veel vrijwilligers die 1 of 2 keer in het seizoen bereid zijn het badje voor openstelling te reinigen en aan het einde van de dag weer af te sluiten. Afhankelijk van de hoeveelheid zand, blad etc. die in het badje en directe omgeving ligt, kost dit ongeveer 30 tot 45 minuten per keer. Zonder deze vrijwilligers kunnen we het badje niet open stellen of mogelijk zelfs behouden!

https://www.youtube.com/watch?v=YLjS-C_tZx8

Het badje in Bovenkerk is ca 40 jaar oud en werkt, anders dan bij de nieuwe badjes, met een vrij basaal systeem. Er stroomt continue leidingwater via de fontein in het badje en het water stroomt, als het badje vol is, in het riool. Dat betekent dat we een goede waterkwaliteit hebben maar dat we ook veel water verbruiken. (We verbruiken gemiddeld 800 m3 water). De kosten van het water en het onderhoud worden gedragen door het bewonersplatform. Maar hun budget is beperkt. We moeten daarom met enig beleid te werk gaan om enerzijds niet te veel water te verspillen en anderzijds niet te hoge kosten maken voor het water. De gemeente geeft op de site aan dat de badjes open zijn bij een zonnige dag en een temperatuur hoger dan 21ºC. We hebben met de gemeente de afspraak gemaakt hun beleid ten aanzien van de openstellingen zo goed mogelijk te volgen.

In een gemiddelde zomer gaat het badje 55 keer per jaar open en zijn de kosten ca € 1.200,00 (Incl. onderhoud). In 2017 is het badje rond de 65 keer open geweest en zijn we dus meer geld aan water kwijt.

Om er nu voor te zorgen dat we de kosten en de verspilling in enige mate in de hand houden hebben we een tweetal maatregelen bedacht zonder dat het aantal openstellingen verminderd wordt.

1)     Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zal, als dat kan, het badje rond 11:00 uur worden geopend indien de te verwachten temperatuur 21º of meer is. Tevens zal de fontein minder water spuiten. Het badje zal rond 17:30 uur worden gesloten.

2)     Op woensdag en in het weekend, als veel kinderen vrij zijn, wordt het badje rond 10:00 uur geopend en zal de fontein de normale hoeveelheid water geven en zal de sluitingstijd rond 18:00 uur zijn.

Met deze maatregelen hopen we de kosten in de hand te houden en het badje voor lange tijd te behouden.

Contactgegevens:  Lex Koot :      lex.koot@ziggo.nl

Jan Folkers: badmeester.bovenkerk@kpnmail.nl

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X